Scholarships/fa

Wikimania 2008 Alexandria :: Change the shape of wisdom
Jump to navigation Jump to search

مقدمه

بنیاد ویکی‌مدیا، سازماندهی کنندهٔ رسمی ویکی‌مانیا ۲۰۰۸ اسکندریه، تعداد محدودی کمک هزینه به منظور کمک به تامین بخشی از هزینهٔ حضور شرکت‌کنندگان در ویکی‌مانیا ۲۰۰۸ اعطا می‌کند.

تمامی درخواست‌های کمک هزینه توسط کمیتهٔ کمک هزینه‌های ویکی‌مانیا ۲۰۰۸ مورد بررسی قرار خواهند گرفت. معیارهای انتخاب پذیرفته‌شدگان توسط این کمیته مشخص می‌شود، و هماهنگ با اهداف و بخش‌های مورد توجه ویکی‌مانیا و ویکی‌مدیا خواهد بود. هدف ما این است که ویکی‌مانیا ۲۰۰۸ اسکندریه را موفق و مفید سازیم و به موفقیت طرح‌های ویکی‌مدیا کمک کنیم.

اگرچه تمام تلاش ما این است که به هر تعداد از افراد که ممکن است، کمک هزینه تعلق بگیرد، ام تعداد این کمک هزینه‌ها محدود است. لذا شرکت‌کنندگان باید از طریق منابع خود نیز به دنبال تامین هزینه باشند.

فاصله زمانی

  • درخواست‌های کمک هزینه می‌بایست تا ساعت ۲۳:۵۹:۵۹ (UTC) روز ۲۱ آوریل ۲۰۰۸ دریافت شوند. اعلام کمک هزینه‌ها و مهلت آن به زودی در جامعه‌های مختلف ارسال می‌گردد.

هزینه‌های قابل قبول

شرکت‌کنندگان می‌توانند برای مخارج زیر در راستای شرکت در ویکی‌مانیا ۲۰۰۸ اسکندریه درخواست کمک هزینه کنند:

  • سفر هوایی (با پرداخت قبلی هزینه بلیط کلاس اقتصادی به کم‌ترین مبلغ ممکن، از نزدیک‌ترین فرودگاه بین‌المللی)

هزینه‌های غیرقابل قبول عمومی

به منظور ساده بودن و موثر بودن روند درخواست و ثبت، درخواست‌های مرتبط با هزینه‌های زیر به طور جدی نهی می‌شوند و تنها در موارد خاص پذیرفته می‌شوند (به عنوان نمونه، شرکت‌کنندگانی که از مناطق کم درآمد با درآمد سرانه ملی کمتر از ۴۰۰۰ دلار آمریکا در سال ۲۰۰۷ می‌آیند [1]):

  • هزینه ثبت‌نام در ویکی‌مانیا ۲۰۰۸ (شامل دسترسی به تمام جلسات، صبحانه و ناهار؛ تقریباً ۱۰ تا ۲۰ دلار آمریکا در روز)
  • هزینه اسکان برای مدت کنفرانس (هزینهٔ یک اتاق مشترک حدوداً ۲۰ تا ۳۰ دلار آمریکا در هر شب برای هر نفر خواهد بود؛ در صورتی که بودجه کفاف بدهد، ممکن است تخفیف‌هایی نیز توسط ویکی‌مانیا ۲۰۰۸ ارائه شود.)
  • هزینه معاش روزانه برای مدت کنفرانس (سطح متوسط هزینه معاش روزانه حدود ۵ دلار آمریکا تخمین زده می‌شود)
  • حمل و نقل محلی (اتوبوس از فرودگاه تا محل کنفرانس توسط سازمان‌دهندگان کنفرانس فراهم می‌شود و احتمالاً به گروه‌های شرکت‌کننده در کنفرانس به طور رایگان خدمت می‌دهد، یا آن هک هزینه یک سفر یک طرفه توسط اتوبوس حدود ۴ دلار آمریکا اخذ می‌شود.)

در تمامی انی موارد، افراد لازم است که هزینه‌های اتفاقی مربوط به هتل، غذا، درخواست روادید و هر هزینهٔ اختیاری دیگر (نظیر بیمهٔ سفر) را خود بپردازند.

ترجیح بر کمک نسبی

توجه کنید که میزان حمایت مالی درخواست شده ممکن است با میزان حمایت ارائه شده تفاوت داشته باشد. کمک هزینهٔ کامل تنها در تعداد محدودی از موارد ارائه خواهد شد. تصمیم‌گیری در مورد این که آیا کمک هزینهٔ نسبی یا کامل به هر فرد داد شده بر عهدهٔ کمیتهٔ کمک هزینه‌ها خواهد بود. برای این که به افراد بیشتری شانس دریافت کمک هزینه داده شود، درخواست‌های کمک نسبی ترجیح داده خواهند شد.


شرایط لازم

  • کاربر ثبت شده در یک پروژه ویکی‌مدیا که صفحهٔ کاربری‌اش را قبل از ۱۵ فوریه ۲۰۰۸ ایجاد کرده باشد.

فرم درخواست

در حال حاضر درخواست‌ها به پایان رسیده‌اند. از تمامی کسانی که درخواست کردند سپاس‌گذاریم. لطفاً در مدتی که ما صدها درخواست را بازبینی می‌کنیم شکیبا باشید.

اطلاعات برای تماس

برای ارتباط با کمیته کمک هزینه‌ها می‌توانید پیامی در صفحهٔ بحث این صفحه بگذارید، یا به نشانی wikimania-scholarshipsatwikimedia.org پست الکترونیکی بفرستید

محرمانه ماندن اطلاعات

برای طی مراحل درخواست کمک هزینه، ما به قسمتی از اطلاعات شخصی شما نیاز داریم. این اطلاعات توسط هماهنگ‌کننده ٔ کمیته کمک هزینه‌های ویکی‌مانیا ۲۰۰۸ و بنیاد ویکی‌مدیا به طور شدیداً محرمانه نگهداری می‌شود و برای مقاصد دیگر استفاده نخواهد شد.