Scholarships/nl

Wikimania 2008 Alexandria :: Change the shape of wisdom
Jump to navigation Jump to search

Inleiding

De Wikimedia Stichting, de officiële organisator van Wikimania 2008 Alexandrië, biedt een beperkt aantal beurzen aan om voor deelnemers de kost die het bijwonen van Wikimania 2008 meebrengt, te verlichten.

Alle beursaanvragen zullen door de Wikimania 2008 beurscommissie worden beoordeeld. De maatstaven voor de selectie van de gegadigden zijn door de commissie bepaald en stroken met de doelstellingen en bijzondere aandachtspunten van Wikimania en Wikimedia. We willen van Wikimania 2008 Alexandrië een geslaagde en productieve ontmoeting maken die een verdere ontwikkeling en bloei van Wikimedia-projecten ondersteunt.

Hoewel alles in het werk gesteld zal worden om zoveel mogelijk deelnemers bij te staan, is het aantal beurzen is beperkt. Daarom bevelen we hen sterk aan ook andere financieringsmogelijkheden niet uit te sluiten.

Tijdslimiet

  • De deadline is 21 april 2008 om middernacht (23:23:59 UTC). Aankondiging van de beurzen en de tijdslimiet om erop in te gaan is verzonden naar de talrijke gemeenschappen.

In aanmerking en niet in aanmerking komende uitgaven

Komen in aanmerking

Aanvragers kunnen voor de volgende uitgaven voor het bijwonen van Wikimania 2008 Alexandrië om steun verzoeken:

  • Vliegreis (ticket in voorverkoop, goedkoopste tarief vanaf de meest nabije luchthaven).

Gewoonlijk niet in aanmerking te nemen uitgaven

Ter wille van de eenvoud en het vlot verloop van het registratieproces worden de volgende steunaanvragen sterk afgeraden en zullen enkel in extreme gevallen goedgekeurd worden (bijv. voor sollicitanten uit lagelonenlanden waar het gemiddelde loon per hoofd in 2007 lager was 4000 USD. [1]):

  • Registratiekost voor Wikimania 2008 (omvat toegang tot alle sessies, ontbijt en maaltijdenlunches, geraamd op 10-20 USD per dag)
  • Verblijfskost voor de duur van de conferentie (een gedeelde kamer kost 20 à 30 USD per nacht; korting kan voorkomen voor de hele duur van Wikimania 2008 als het budget dit toelaat.
  • Dagelijkse toeslag zoals onkostenvergoeding gedurende de hele duur van de conferentie (een bescheiden toeslag wordt geschat op het equivalent van 5 USD per dag).
  • Lokale vervoerskost (pendelbus tussen luchthaven en conferentieplaats wordt geregeld door de organisatoren van Wikimania 2008 Alexandrië en waarschijnlijk gratis voor groepen deelnemers, zoniet is de kost van een heen- of terugticket ong. 4 USD.

In alle gevallen zullen incidenteel gemaakte kosten voor maaltijden, kredietkaartgebruik en andere extra uitgaven (bijv. reisverzekering) voor eigen rekening zijn.

Voorkeur voor gedeeltelijke tegemoetkoming

Merk a.u.b. op dat de hoegrootheid van de verlangde tegemoetkoming kan verschillen van de toegekende. Volledige beurzen zullen slechts in beperkte mate worden toegekend. De beurscommissie zal het laatste woord hebben in het bepalen of een volledige of gedeeltelijke beurs wordt toegekend. De voorkeur zal gaan naar gedeeltelijke beurzen opdat meer mensen ervan zouden kunnen genieten.

Kwalificaties

  • Geregistreerd gebruiker van een Wikimedia project wiens gebruikerspagina aangemaakt is voor 15 februari 2008.

Aanvraagformulier

  • Aanvragen zijn nu 'open'. Beursaanvragen worden ingewacht tot uiterlijk 21 april 2008 om middernacht (23:59:59 UTC).

Contactinformatie

De beurscommissie kan benaderd worden door commentaar te leveren op de overlegpagina van deze pagina hier of door te mailen naar wikimania-scholarships@wikimedia.org

Privacy

We vragen om enige persoonlijke gegevens om uw beursaanvraag te verwerken. De Wikimania 2008 Alexandrië beurscommissieleden en de Wikimedia Stichting (NV) zullen die gegevens uiterst vertrouwelijk behandelen en voor geen enkel ander doel gebruiken.