Scholarships/pl

Wikimania 2008 Alexandria :: Change the shape of wisdom

Wprowadzenie

Fundacja Wikimedia, oficjalny organizator konferencji Wikimania 2008 w Aleksandrii, oferuje ograniczoną ilość stypendiów aby pomóc uczestnikom przez częściowy zwrot kosztów uczestnictwa w Wikimanii 2008.

Wszystkie zgłoszenia do stypendium będą sprawdzone przez Komitet Stypendialny Wikimanii 2008. Kryteria wyboru aplikantów są ustalane przez Komitet, w zgodzie z celami i obszarami działań Wikimania oraz Wikimedia. Naszym celem jest by konferencja Wikimania 2008 była produktywna i udana, a także wspierała sukces projektów Wikimedia.

Chociaż będą podjęte wszelkie wysiłki, by wesprzeć tak wielu ludzi, jak to możliwe, ilość stypendiów jest ograniczona. Uczestnikom doradzamy zatem, by poszukiwali funduszy także z innych źródeł.

Terminy

  • Termin nadsyłania zgłoszeń zostanie ogłoszony wkrótce. Ogłoszenia o stypendiach i terminie nadsyłania aplikacji o stypendia zostaną wkrótce przesłane do poszczególnych społeczności.

Wydatki podlegające refundacji

Wydatki podlegające refundacji

Zgłaszający mogą zgłaszać prośby wsparcia następujących wydatków związanych z uczestnictwem w Wikimania 2008 w Aleksandrii:

  • Bilet lotniczy (opłacony z góry w klasie ekonomicznej w najniższej dostępnej taryfie, z najbliższego lotniska międzynarodowego)

Wydatki generalnie niepodlegające refundacji

Dla uproszczenia i przyspieszenia procesu aplikacyjnego i rejestracyjnego, zgłoszenia o wsparcie przy następujących wydatkach są zdecydowanie ODRADZANE i będą uznawane tylko w ekstremalnych przypadkach (na przykład, aplikantów z lokalizacji o niskich dochodach, gdzie przychód narodowy brutto na mieszkańca (z uwzglednieniem parytetu siły nabywczej) był mniejszy niż 4000 USD w roku 2007 (en)):

  • Opłata rejestracyjna na Wikimania 2008 (zawiera wstęp na wszystkie sesje, śniadania i lunche; szacowana suma 10-20 USD za dzień)
  • Zakwaterowanie w czasie trwania konferencji (współdzielony pokój kosztuje około 20-30 USD za noc od osoby; zniżki mogą zostać zaoferowane przez Wikimania 2008 na czas konferencji, jeśli budżet pozwoli.)
  • Codzienne wydatki podczas trwania konferencji (poziom skromnych wydatków jest szacowany na równowartość 5 USD dziennie)
  • Transport lokalny (autobus z lotniska do miejsca konferencji zostanie zorganizowany przez organizatorów konferencji i prawdopodobnie udostępniony za darmo grupom uczestników, w przeciwnym przypadku indywidualny koszt przejazdu autobusem w jedną stronę wynosi około 4 USD.)

We wszystkich przypadkach uczestnicy będą musieli pokryć koszty swojego zakwaterowania, posiłków, wniosków wizowych i wszystkich innych ewentualnych wydatków (np. ubezpieczenia w podróży).

Preferencja dla wsparcia częściowego

Proszę zwrócić uwagę, że poziom wsparcia przyznanego może być inny, niż poziom wsparcia w zgłoszeniu. Pełne stypendia będą przyznane jedynie w ograniczonej liczbie przypadków. Decyzje, czy przyznać pełne, czy częściowe stypendium zostaną podjęte przez Komisję Stypendialną. Aby dać większej liczbie ludzi szansę na uzyskanie stypendium, preferowane są aplikacje o wsparcie częściowe.

Kryterium zgłoszenia

  • Zarejestrowany użytkownik projektu Wikimedia, posiadający istniejącą stronę użytkownika stworzoną przed 15 lutego 2008.

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia są możliwe. Scholarship applications must be received by April 21, 2008 at 23:59:59 (UTC)

Informacje kontaktowe

Z Komisją Stypendialną można się skontaktować zostawiając komentarze na stronie dyskusji tej strony, lub przez email: wikimania-scholarships@wikimedia.org.

Prywatność

Wymagamy niektórych Waszych informacji osobowych, aby przetworzyć Wasze zgłoszenia do stypendiów. Informacje te są ściśle chronione przez Koordynatora Komisji Stypendialnej Wikimania 2008 i Fundację Wikimedia, i nie będą uzywane w żadnym innym celu.