Team/pl

Wikimania 2008 Alexandria :: Change the shape of wisdom
Jump to navigation Jump to search
Zespół zgłaszający kandydaturę Aleksandrii Autor: TheEgyptian

Kandydatura Aleksandrii jako organizatora konferencji została złożona dzięki wysiłkowi 5 osób (Mido, TheEgyptian, Shipmaster, Moushira, Mirette Fayez). W późniejszym czasie wiele osób wyraziło swoje zainteresowanie pomysłem i podjęło współpracę. Kandydatura była oparta na projekcie z 2007 roku, który znalazł się we wstępnej liście kandydatur. W tamtym projekcie uczestniczyli Shipmaster i Mido. Obecnie co najmniej 15 osób (mieszkających w Aleksandrii) wykazało swoje zainteresowanie byciem częścią głównego zespołu organizacyjnego, w którym znajdą się przewodniczący podkomitetów odpowiedzialnych za całościową organizację imprezy. Spotkaliśmy ich wszystkich osobiście, z wyjątkiem jednej osoby, która miała problemy z przybyciem. Pozostali są gotowi pomagać poprzez sieć - zarówno z miast Egiptu jak i innych krajów.

Skontaktowaliśmy się również z wieloma grupami, które chciałyby pomóc przy organizacji Wikimanii '08 w Aleksandrii, takimi jak członkowie Eglug (Egipskiej Grupy Użytkowników Linuksa), Egjug (Egipskiej Grupay Użytkowników Javy), studencką organizacją ACM na Uniwersytecie Aleksandryjskim i SDA (Sustainable Development Association). Wierzymy, że grupa współpracowników powiększy się w przypadku otrzymania organizacji Wikimanii. Dla współpracowników zostaną zorganizowane warsztaty wprowadzające w świat projektów Wikimedii i uczące podstaw kultury wiki.