Main Page/vi

Wikimania 2008 Alexandria :: Change the shape of wisdom
Jump to navigation Jump to search

Wikimania 2008
Wikimania 2008

Alexandria, Ai Cập • 17–19 tháng 7

Thanks to all for helping make Wikimania 2008 a terrific event!

Watch sessions at Bibalex.org site, give feedback at Comments, post article in your Weblog (tagged with "wikimania2008"), and upload media to Commons with "Category:Wikimania 2008" to share your experience!

The 2009 Wikimania conference will be held in Buenos Aires, Argentina. You can visit the 2009 conference site for more information.

Pictures from Alexandria!
See you next Wikimania!
More photos...


Welcome

Hoan nghênh bạn đã đến với trang chủ Wikimania 2008! Alexandria sẽ đăng cai kỳ Wikimania 2008 vào mùa hè tại thư viện nổi tiếng Bibliotheca Alexandrina. Chúng tôi đang cố gắng cung cấp thông tin về sự kiện này bằng cách viết hướng dẫn tham quan thành phố, mời mọi người đăng ký cho Wikimania, và gây sự quan tâm trực tuyến…

Nếu bạn muốn tình nguyện về việc tổ chức Wikimania 2008 thành một sự kiện rất hay, xin hãy tham gia một trong những ủy ban tổ chức, hoặc giúp đỡ trực tuyến hẳn, hoặc có mặt và giúp đỡ tại hội nghị. Cám ơn bạn về sự quan tâm về Wikimania!

Wikimania là gì?

Wikimania là hội nghị hàng năm để cho mọi người mà đóng góp vào những dự án của Quỹ Wikimedia có thể gặp nhau. Các kỳ trước có hội nghị tại các thành phố lớn Frankfurt ở Đức (trang Wikimania 2005), Boston ở Mỹ (trang Wikimania 2006), và Đài Bắc ở Đài Loan (trang Wikimania 2007). (thêm…)

Kế hoạch Wikimania 2008

Presentation streams

Tổng quát

WikipediaWeekly

en:Wikipedia:WikipediaWeeklyWikipediaWeekly
en:Wikipedia:WikipediaWeekly
Interviews
Foundation Executive Director Sue Gardner,
The U.S. State Dept's "Diplopedia",
Cormac Lawler from Wikiversity
Daily shows - July 16-20
Pre-conf., Day 1, Day 2, Day 3, Post-conf. + Jimbo
Still to come: Kaltura, corpus linguistics and more.

Onsite · Offsite
Subscription · Feedback

Talk to us on Skype!

Bạn có muốn giúp đỡ?

  • Bạn có thể gắn một hình quảng cáo trên website hay blog cá nhân của bạn!
  • Khi nào viết về Wikimania trên blog, hãy dùng thẻ "wikimania2008".
  • Bạn có thể nói chuyện với người khác về Wikimania trên IRC.

Phối hợp


Tại các kỳ Wikimania trước

From previous Wikimanias!
Đài Bắc, Đài Loan (2007) • Boston, Mỹ (2006) • Frankfurt, Đức (2005)
The effort was an eye opener to those new to Asia and to the growing communities in the region. This year Wikimania transcended its role as a gathering of Wikimedia projects, becoming the local event of the year for the free culture community in Taiwan. Wikimania became a reason for Creative Commons and Debian Linux to create parallel events, showing Wikimedia's influence worldwide. — Andrew Lih