Call for Participation/nb

Wikimania 2008 Alexandria :: Change the shape of wisdom
Jump to navigation Jump to search
Wikimanias logo
Wikimanias logo

Invitasjon

The Wikimedia Foundations prosjekter

Wikimania er en årlig global konferanse om Wikimedia Foundations prosjekter (Wikipedia, Wikibøker, s:no:Wikikilden, n:no:Wikinytt, wikt:no:Wiktionary, Wikiversity, q:no:Wikisitater, Wikispecies og Wikimedia Commons), for at disse prosjektenes bidragsytere og brukere kan samles, møte hverandre og utveksle ideer og erfaringer, og dele sin del av Wikimedia-verdenen med andre. Det er en konferanse for brukerne, men er også åpen for publikum og for forskere. Årets konferanse skal bli holdt 17.–19. juli 2008 i Alexandria i Egypt i det nye biblioteket i Alexandria (Bibliotheca Alexandrina).

For mer informasjon, se Wikimania 2008s hjemmeside på http://wikimania2008.wikimedia.org/

Hvis du har lyst til å holde et foredrag eller arrangere et panel eller en samling eller annet, kan du levere inn et sammendrag for å delta nedenunder. Vær sikker på at du følger leveringsretningslinjene som gis nedenfor. Man kan melde seg på for dette ved å følge denne lenka:

https://wikimedia.pentabarf.org/submissions/wikimania2008

Viktige datoer

 • 1. februar–16. mars: Levering
 • 17. mars–30. april: Gjennomgang av leveringene og tilbakemelding og svar på angående hva som blir godkjent
 • 17.–19. juli: Wikimania

Konferansens «spor»

Leveringene burde være relatert til én eller flere av følgende temaer:

Wikimedia-samholdet (Wikimedia Communities)
Interessante prosjekter og hendelser på Wikimedia-prosjektene; hvordan retningslinjer utformes på de forskjellige prosjektene; løsing av konflikter, dynamikken i samholdet; «rykte» og identitet; flerspråklighet, språk og kultur; sosiale studier. Vi ønsker spesielt at folk skal snakke om hvordan deres «egne» Wikimedia-prosjekt er.
Fri kunnskap (Free knowledge)
Åpen tilgang til informasjon; måter å samle og spre, bruk av Wikimedia-prosjekter i utdannelse, medier og forskning; måter å forbedre kvaliteten og brukbarheten av innholdet; opphavsrettslover og andre juridiske emner som Wikimedia-prosjektene berøres av. Fri kunnskap i Midtøsten og Afrika.
Teknisk infrastruktur
Saker som handler om utvikling av MediaWiki og utvidelser til denne; Wikimedias tekniske infrastruktur, nye utviklingsideer (blant annet saksstudier av andre wikier eller lignende prosjekter).
Vitenskapelig spor
Akademiske oppgaver om store dugnadsprosjekter, laging av åpent og fritt innhold, dynamikken i samholdet, sosiale eller økonomiske aspekter ved Wikimedia-prosjektene og andre emner relatert til Wikimedia-prosjekter. Bidrag som leveres inn for dette sporet vil gås gjennom av en komite for vurdering av deres ...
Scientific track
Academic papers about massively collaborative work, open and free content creation, community dynamics, the social or economic aspects of the Wikimedia projects, and other topics related to Wikimedia projects. Papers submitted to the scientific track will be peer reviewed by a reviewing committee regarding their novelty, rigour, and estimated impact, and accepted or rejected based on these reviews. The papers will be published in proceedings afterwards, and depending on the number and the quality of the submissions, a journal special issue may be pursued. Scientific track papers must be in English, and must not exceed 7,500 words (or 15 pages LNCS).

Emnet for ditt bidrag må være relatert til enten Wikimedia-prosjekter og deres samhold, eller til opprettelsen av fritt innhold generelt.

Types of Submissions

We are seeking submissions for

 • presentations (10–30 minute talks with discussion afterwards)
 • workshops/open discussions (60–120 minute session with a discussion leader and more involvement of the audience)
 • panels (group of 2-5 speakers to discuss on a specific subject)
 • posters (printed presentations or visual displays that can stand on their own)
 • artistic artifacts (plays, competitions, comedy, visualizations, or other representations of some aspect of the projects)

In addition there will the possibility to give lightning talks (5 minute short presentations). These will be organized on the Wikimania 2008 wiki without need to submit via the submission system.

Submission Guidelines

Wikimania is organized by volunteers, so please help us minimize wasted effort by submitting via the submission system and following these guidelines. All submissions MUST explicitly include the following:

 1. an English "Event title"
 2. a short English "Abstract" of your event in 50 to 100 words. The abstract will be used for the public schedule.
 3. the "Track" your submission fits in best (Wikimedia Communities, Free Knowledge, Technical infrastructure, or Scientific)
 4. the "Event type" (presentation, workshop, panel, poster, artistic...)
 5. information about the speaker (full name, email, a short description of at least 2 sentences...)
 6. for submissions to the scientific track: set "Submission of paper for proceedings" to "yes" and upload a paper instead of the "Description" below as "Attachment". Papers must be in English, and must not exceed 7,500 words.

In addition you can add some more information like a a subtitle of the event, an image (will be resized to 128x128px) and private "Submission notes" for reviewers and conference organisation. In particular you should give:

 • a more detailed "Description" of your event in English or Arabic. The description is essential for review: please give an overview of the areas to be covered or taught. The better you describe your submission, the more likely it will get accepted. State clearly the relevance to the Wikimedia projects and whether submission concerns a specific wiki project. You can also include links. The description will later be used for the public schedule but you can edit it before.
 • special requirements (such as equipment for a workshop or panel) if needed
 • the language used for presentation
 • whether you want to submit a paper for proceedings
 • whether you want to submit presentation slides
 • whether the presentation is intended to be a specific length
 • the target audience you are going to reach and what previous knowledge is needed
 • images or sketches of the poster or artistic artifact if available
 • for panel submissions a suggested moderator and short biographies of each suggested panelist

In the "Submission notes" you should tell us whether you will attend to Wikimania (a) surely, (b) probably, (c) only if your submission is accepted, or (d) only if we provide travel and/or accommodation. You can also add yourself to the public list of attendees at the Wikimania 2008 wiki: http://wikimania2008.wikimedia.org/wiki/Attendees

Please note that all submissions must be dual licensed under the GNU Free Documentation License version 1.2 or later and the Creative Commons Attribution License! By submitting for Wikimania 2008 you agree to this condition.

For more information see the submission guidelines at http://wikimania2008.wikimedia.org/wiki/Submission

Submissions

Once you are sure you have included all of the required information, please send your submission before the respective deadline through our submission system:

https://wikimedia.pentabarf.org/submission

See also